Användarvillkor

 

 1. Allmänt
 • 1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då (Hemsiten) Ebba Development AB org. nr 559023-1675, Valhallavägen 10a, 23736, e-mail kontakt@hemsiten.se, (”Hemsiten”) tillhandahåller tjänster via en webbapplikation såväl som via en telefonapplikation (s.k. app) (”Tjänsten”).
 • 1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.
 • 1.3 Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du Villkoren.
 1. Tjänsten
 • 2.1 Du ansvarar för all användning av Tjänsten och att du följer användarvillkoren (Villkoren) i detta avtal. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Vid användning av Tjänsten har du möjlighet att ge Hemsiten tillgång till dina inloggningsuppgifter hos tredje man. (”Externa inloggningsuppgifter”). Hemsiten kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register och andra källor. Genom att skapa ett Hemsiten-konto godkänner och uppdrar du åt Hemsiten att för din räkning använda dina Externa inloggningsuppgifter för att ladda ner information från dessa externa användarkonton till ditt Hemsiten-konto samt att dessa tredje parter lämnar ut information till Hemsiten (”Informationen”) för användning i Tjänsten i enlighet med dessa Villkor. Informationen kan även omfatta personuppgifter, vilka behandlas i enlighet med Hemsitens integritetspolicy. Vi tar din integritet på största allvar och du kan läsa mer om vår integritetcpolicy här
 • 2.2 Hemsiten kan komma att erbjuda användaren nya tjänster i Tjänsten. Sådana nya tjänster kan vara förenade med särskilda villkor. Om användaren önskar aktivera den nya tjänsten måste användaren godkänna de särskilda villkor som gäller för den tjänsten
 • 2.3 Hemsiten och dess samarbetspartners och annonsörer i annonsnätverk kan komma att rikta erbjudanden till användare via Tjänsten, e-post eller på annat sätt. Marknadsföring som riktar sig direkt till användare ska uppfylla gällande lagar, uppförandekoder och etiska riktlinjer. Genom att skapa ett konto hos Hemsiten samtycker du till att Hemsiten och dess samarbetspartners och annonsörer i annonsnätverk riktar erbjudanden till dig. Om du inte längre önskar få riktade erbjudanden kan du skriftligen anmäla detta till Hemsiten. Tjänsten kan även innehålla länkar till eller erbjudanden från externa partners som har andra villkor än Hemsiten. Användaren uppmanas att själv sätta sig in i dessa villkor.
 1. Tillåten användning
 • 3.1 Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Hemsiten. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från Hemsiten. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten.
 • 3.2 Du ansvarar för och garanterar härmed att:
 • (i) Informationen som du laddar upp eller lägger in i Tjänsten inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt.
 • (ii) Du har rätt att förfoga över Externa inloggningsuppgifter och Informationen samt har inhämtat erforderliga samtycken i den omfattning som krävs för att använda Tjänsten och för att Hemsiten ska ha rätt att tillhandahålla dig Tjänsten.
 1. Avtalsbrott och Force Majure
 • 4.1 Hemsiten har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Hemsiten eller tredje man skada.
 • 4.2 Hemsiten har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Hemsiten kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. Hemsiten kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.
 • 4.3 Hemsiten ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Tjänsten eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje man eller Hemsitens samarbetspartners.
 • 4.4Part är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.
 1. Ändring av villkor
 • 5.1 Hemsiten har rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. Hemsiten skall med rimligt varsel underrätta användaren vid ändring av Villkoren. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Hemsiten innan de ändrade Villkoren träder ikraft.

 

 1. Avsluta konto
 • 6.1 Du kan närsomhelst avsluta ditt konto och din användning av Tjänsten genom att kontakta Hemsiten på kontakt@hemsiten.se. Hemsiten kommer då att radera samtliga Externa Inloggningsuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig.