Skatteavdrag vid försäljning Bygglov Energideklaration

Skatteavdrag

Avdrag för förbättringsutgifter

När du räknar ut om försäljningen av din bostad ska deklareras som vinst eller förlust, får du minska försäljningspriset (köpeskillingen) med utgifter som du har haft för att förbättra bostaden. Det gäller småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt.

Det är olika regler beroende på vilken sorts bostad du har sålt och vilken förbättring du har gjort. Med hjälp av dessa frågor kan du ta reda på om du har rätt att göra avdrag.

1. Vad har du gjort?
Ny-, till- och ombyggnad, byte till bättre material, nytillskott eller reparation och underhåll – vissa förbättringar ger avdrag med hela utgiften och andra med en del av utgiften.

2. När gjorde du förbättringen?

Årtalet som förbättringen gjordes avgör om du får avdrag eller inte.

3. Uppfyller du grundreglerna?

För att du ska få göra avdrag finns vissa grundregler.

Avdrag vid försäljning

När du säljer din bostad får du göra avdrag för de utgifter du har haft för att förbättra bostaden. Om du har fått rotavdrag för att göra en förbättring, får du dra av den summa som du har betalat till utföraren. Du har inte rätt att göra avdrag för den del av utgiften som motsvaras av rotavdraget.

När du köper rotarbete betalar du bara en del av arbetskostnaden till utföraren. Vid reavinstberäkningen får du då avdrag för det belopp som du har betalat till utföraren.

På slutskattebeskedet stäms den preliminära skattereduktionen sedan av mot den skatt som du ska betala på dina inkomster. Här kan det hända att du får skattereduktion för rotarbete med ett lägre belopp än den preliminära. Din avdragsgilla förbättringsutgift ska i så fall justeras med mellanskillnaden så att du får avdrag för ett högre belopp än det du betalade till utföraren.

Har du utnyttjat skattereduktionen vid flera tillfällen räknar Skatteverket efter datumordning.A

Grundförbättringar

När du räknar ut om försäljningen av din bostad ska deklareras som vinst eller förlust, får du dra av utgifter som du har haft för att förbättra bostaden. Om du bygger till, bygger om, bygger nytt eller köper ny utrustning som inte funnits tidigare räknas det som grundförbättring. Då får du göra avdrag med hela utgiften. Byter du till ett bättre material eller en bättre byggnadsdel får du dra av en del av utgiften.

Reperation och underhåll

När du räknar ut om din försäljning ska räknas som vinst eller förlust, får du dra av utgifter för reparationer och underhåll på bostaden. Avdrag får göras för den del av utgiften som är kvar när du har minskat med en uppskattad summa för slitage. Det gäller småhus, ägarlägenhet och bostadsrätt.

Reparationer och underhåll är:

 • att återställa bostaden i nyskick, eller det skick den hade vid till- eller ombyggnad
 • att behålla bostadens egenskaper (genom renovering).

Sådana arbeten eller utbyten av byggnadsdelar, måste du göra en eller flera gånger under bostadens livslängd.

Vid reparationer och underhåll ska du ta hänsyn till slitage när du beräknar hur stor del av utgiften du får använda. För även om förbättringen gör att bostaden är i bättre skick än när du köpte den, så slits förbättringen av ålder och användning. Här får du göra en egen uppskattning av hur mycket du ska minska din utgift för slitage.

Har du reparerat och underhållit samma byggnadsdel vid flera tillfällen är det bara den senaste utgiften som du får ta med när du gör jämförelsen med skicket vid köpet eller förvärvet.

Reperation och underhåll - exempel småhus

Exempel

 • renovering av badrum; byte av handfat, toalett och badkar
 • renovering av kök; byte av vitvaror, skåp, bänkar och luckor utan att utöka antalet skåp och bänkar
 • in- och utvändig målning
 • tapetsering
 • omlackering av dörrar och skåpluckor
 • omkakling
 • byte av golv till samma eller likvärdigt material.

Reperation och underhåll - expempel bostadsrätt

Exempel

 • renovering av badrum; byte av handfat, toalett och badkar
 • renovering av kök; byte av vitvaror, skåp, bänkar och luckor utan att utöka antalet skåp och bänkar
 • målning
 • tapetsering
 • omlackering av dörrar och skåpluckor
 • omkakling
 • byte av golv till samma eller likvärdigt material.

Information från Skatteverket. Uppdaterad 2017-04-12